SoftPHONE
Eshop Přihlášení

Novinky
5. 1. 2014 - Změna Všeobecných podmínek - Dovolujeme si Vás informovat o změně Všeobecných podmínek k 1.únoru 2014.... VÍCE ...

1. 10. 2008 - Zahájen prodej Skype brány VoiceGear - Vážení zákazníci, rozšířili jsme sortiment o Skype brány VoiceGear, umožňující... VÍCE ...

Obdržené licence

Hlavní orientace firmy spočívá v poskytování Telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET a hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET. K této činnosti je společnost Penelopa oprávněna na základě Osvědčení o registraci č.154/2003-610 podle generální licence GL-28/2000 (a) ze dne 5. března 2003 a dále Osvědčení o registraci č.136/2004-610 podle generální licence GL-28/2000 (b) ze dne 2. února 2004, které vydal Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Kopie obdržených licencí si můžete prohlédnout na této stránce.

Společnost Axec, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, a je registrována od 15. 7. 2008 pod č.j.: 0020155/002/03/S u Úřadu na ochranu osobních údajů.